Koszyk

ubezpieczenia i gwarancje

Wszystkie produkty stanowiące asortyment sklepu AB Foto są objęte standardową gwarancją producenta. Ponadto nasi klienci mają możliwość wykupienia gwarancji rozszerzonej lub pełnej ochrony.

Dodatkowe zabezpieczenie pozwoli Ci użytkować sprzęt bez obaw o negatywne następstwa jego uszkodzenia lub zniszczenia. Dzięki oferowanym przez sklep AB Foto ubezpieczeniom i gwarancjom masz pewność, że w razie niespodziewanej sytuacji możesz bezproblemowo naprawić lub wymienić zakupiony towar.

Sprawdź czym różnią się te opcje, jaki jest ich zakres i kiedy możesz zdecydować się na wybór konkretnego rozwiązania.

Dopasuj odpowiedni pakiet do swoich potrzeb i ciesz się bezstresowym użytkowaniem swojego urządzenia.

Jeśli po przeczytaniu poniższych informacji w dalszym ciągu będziesz mieć wątpliwości lub nasuną Ci się dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszymi pracownikami. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenia i gwarancje sprzętu elektronicznego

Czym jest gwarancja rozszerzona

 

Gwarancja Rozszerzona to ubezpieczenie, które działa podobnych zasadach jak gwarancja producenta. Gwarancję Rozszerzoną – czyli umowę ubezpieczenia można wykupić równocześnie z produktem lub w ciągu 60 dni od dnia jego zakupu. Gwarancja Rozszerzona pozwala na przedłużenie gwarancji standardowej producenta o okres roku, dwóch lub trzech lat. Oznacza to, że w przypadku dwuletniej standardowej gwarancji producenta można uzyskać nawet pięcioletnią gwarancję na zakupiony produkt. W trakcie trwania Gwarancji Rozszerzonej możliwa jest naprawa sprzętu lub jego wymiana w przypadku nieopłacalności lub braku możliwości naprawy.

 

Gwarancja rozszerzona obejmuje

 

 • Standardową gwarancję Producenta
 • Naprawę sprzętu lub jego wymianę na nowy
 • Telefoniczne zgłaszanie problemów
 • Krótki czas naprawy sprzętu
 • Ochronę po wygaśnięciu gwarancji Producenta
 • Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia
 • Ubezpieczenie od kradzieży (rabunek lub kradzież z włamaniem)
 • Zabezpieczenie przed skutkami przepięcia prądu

Czym jest pełna ochrona

 

Pełna Ochrona to ubezpieczenie od zdarzeń losowych: od kradzieży z włamaniem i rabunku, przypadkowego uszkodzenia oraz od uszkodzenia na skutek przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym. Zakup Pełnej Ochrony jest możliwy wyłącznie w chwili nabycia produktu. Pełną Ochroną można zabezpieczyć swój produkt na okres jednego roku lub dwóch lat, licząc od daty zakupu. Usunięcie szkody następuje poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym serwisem i obejmuje naprawę lub wymianę produktu na identyczny lub równoważny. W przypadkach niektórych produktów – określonych w umowie na Pełną Ochronę – możliwe jest potrącenie udziału własnego.

 

Pełna ochrona obejmuje

 

 • Standardową gwarancję Producenta
 • Naprawę sprzętu lub jego wymianę na nowy
 • Telefoniczne zgłaszanie problemów
 • Krótki czas naprawy sprzętu

Dlaczego warto wykupić gwarancję rozszerzoną lub pełną ochronę

 

 • To dodatkowe zabezpieczenie Twojego produktu dające komfort jego użytkowania na dłuższy okres
 • Zabezpieczają Cię przed nieprzewidzianymi kosztami napraw produktu
 • To dodatkowe zabezpieczenie Twojego produktu dające komfort jego użytkowania na dłuższy okres
 • Pełna Ochrona umożliwia uniknięcie kosztów związanych z naprawą uszkodzeń nieobjętych standardową gwarancją producenta – np. uszkodzeń mechanicznych lub strat spowodowanych kradzieżą, rabunkiem lub wynikających z przepięcia prądu
 • Masz gwarancję, że Twój produkt – w przypadku braku możliwości naprawy – zostanie wymieniony na nowy

Gwarancja sprzętu i dodatkowa ochrona - najważniejsze informacje

 

 • Ubezpieczycielem jest renomowana Firma, będąca jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeń: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1
 • Zakup Gwarancji Rozszerzonej lub Pełnej Ochrony jest bardzo prosty. Po zakupie produktu wybierz optymalny dla siebie wariant Gwarancji Rozszerzonej lub Pełnej Ochrony. Możesz kupić równocześnie obydwa te ubezpieczenia, uzyskując największą z możliwych formę zabezpieczenia swojego produktu na wybrane okresy. W kolejnym kroku system automatycznie przeniesie Cię do koszyka, w którym doliczy wartość wybranych wariantów do Twojego zamówienia.
 • Pamiętaj! Zakup Pełnej Ochrony jest możliwy wyłącznie w dniu zakupu produktu. Zakup Gwarancji Rozszerzonej możliwy jest w ciągu 60 dni od daty zakupu produktu. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości – skontaktuj się z nami: sklep@abfoto.pl lub 518 306 823; 509 665 764
 • Koszt ubezpieczenia zależy od rodzaju produktu i może się wahać od kilku- do kilkunastu procent wartości towaru. Ostateczny koszt sprawdzisz dodając produkt do koszyka i wybierając konkretną opcję w pojawiającym się okienku.
 • Gwarancja Rozszerzona i Pełna Ochrona obowiązuje od dnia wyraźnie wskazanego na zakupionej polisie. Maksymalną sumą ubezpieczenia, a tym samym górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota równa cenie detalicznej brutto produktu wskazanego na dokumencie zakupu.
 • Pamiętaj, że nie wszystkie szkody mogą być objęte Gwarancją Rozszerzoną lub Pełną Ochroną. Zaliczają się do nich:
  • Uszkodzenia baterii umieszczonych w produkcie
  • Awarie polegające na uszkodzeniu oprogramowania produktu lub na utracie danych
  • Uszkodzenia/awarie akcesoriów dodatkowych – np. ładowarki, kabli itp.
  • Uszkodzenia/awarie wynikające z nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem produktu, powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu lub jego nieprawidłowej instalacji

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia